Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Diamantová voda

Odkazy

Několik odkazů, které lze vyhledat pomocí vyhledavačů (google.com, atd.)

Chcete-li otevřít odkaz v novém okně, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte myší na onen odkaz.

Doktorka.cz - vzkazy - adresa http://www.doktorka.cz/run/chat/treplies.asp?message=7087&page=2

www.ilrisveglio.org/default.asp?hOMe=True&Pagina=Diamantina&Indice=1

Víte - li o dalších nebo novějších stránkách i zahraničních, informujte, přidáme je sem.

zeměkoule

Po získání vlastního vzorku vody - tipy a upřesnění:

Často jsou dotazy ohledně hygieny a šíření bakterií. Doporučujeme všem, aby si samozřejmě získanou vodu PŘEVAŘILI. Nemůžeme ručit za nikoho, kdo a jakou vodu komu šíří (viz smutný případ prodeje jakože "Diamantové vody" v Ostravské nemocnici, uveden zde na tomto webu). Každý je zodpovědný sám za sebe, jakou vodu šíří, a každý kdo ji používá je rovněž sám zodpovědný, že tak činí. Tento web radí a doporučuje, jak jednat, aby každý mohl užívat sterilně čistou Diamantovou vodu. Viz stránka "Bezpečné množení" atd.

Vyšší PRAVDA, velmi aktuální:

Píše se rok 2013... Vyšší vědomí více proniká mezi lidi. Duše se otevírají a lidé poznávají vyšší skutečnosti. Diamantová voda byla před mnoha lety kódována s pomocí technik Kabally - především pro funkci množení vody a obsažených léčivých kódů. Kaballa.... Pevně doufáme v čistotu těchto kódů i záměrů všech zúčastněných, především samotného pana autora J.D. Je však třeba si uvědomit základní funkce vody, jako je přenos informací. Voda je především informační nosné medium. Lze zneužít, jako nejspíše vše. Lidé na Zemi jsou "jen" lidé a se sebečistějšími záměry nelze nikdy vyloučit nebo zabezpečit, že voda nepřenáší i jiné informace, o kterých se běžný člověk, ani senzibil, nemusí nic dozvědět. Také víme, že na pozadí pozemské scény působí mnohé "negativní" síly a jedinci a mimozemské společnosti, které mají tendenci lidstvo ovládat, využívat a podmaňovat, i na úrovni energií. Proto nezbývá opatrnosti a vlastního rozumu pro užívání jakékoli šířené vody. Ano, diamantová voda skutečně tisíce lidí léčila a pomáhala. Upřímně doufáme, že nepřináší do těla a mysli a světa žádný vedlejší produkt v podobě určitého kódování - reptilské a jiné společnosti jsou schopny lecčeho. Proto je nutné zamyšlení, jestli Diamantovou vodu ještě využívat a nebo si tvořit svoji vlastní léčivou vodu třeba vložením kvalitních křišťálů do čisté pramenité vody ze studánky - bez jakéhokoli kódování "odjinud". Sami se svobodně a moudře rozhodujte, co budete používat, jaké kódy pít, čím nechávat přelaďovat svůj organismus, protože člověk sám obsahuje 80% vody a snadno se tak nechává ovlivnit - převibrovat okolím, nebo jinou vodou... Snažte se s láskou a upřímností a čistým myšlením beze všech strachů a jiných nízkých energií vytvářet pro sebe i kolem sebe tu nejkrásnější realitu s využíváním toho nejlepšího vědomí a zodpovědnosti... A více, než různé staré nebo nejisté pomůcky, PROSÍM začněte opravdu POUŽÍVAT a tvořit vše, včetně svého zdraví a štěstí - přímo - svým srdcem! Jste ve skutečnosti ničím neomezené vysoké bytosti, duše, které se přišly učit určité lekce na pozemskou scénu. Z kvantového hlediska lze říci, že tato hra, tento pozemský matrix, je jen kolektivní iluzí. A stejně tak různá omezení, mentálně i společností vytvářené bariéry. Také diamantová voda byla před několika lety dobrou pomůckou - stejně jako pro prvňáky je nepostradatelný slabikář. Už je ale na čase, umět číst a ke slabikáři se nevracet - vyvíjet se dál! Prvňáci se bez slabikáře neobejdou, ale když se naučí číst, měli by zodpovědně postoupit do vyšších tříd! Ve skutečnosti můžete svojí kreativní myslí s použitím procítění a potenciálu vytvářet tu nejúžasnější realitu! Včetně svého pevného zdraví a štěstí! Takže... DO TOHO!!!
S láskou správce webu.